Péče o město

 
 

Městská zeleň

 
Hlavní činností provozu je udržovat zeleň ve městě, parcích, zahradách občanů.
 
údržba zeleně
 
 
 
 • Údržba trávníků – strojním sečením rotačními sekačkami, malotraktory (se sběrem, beze sběru), ve svažitém terénu včetně velkých ploch a hřišť. Sečení traktory s ramenovými cepovými nástroji, traktory s mulčovacím zařízením. Odstraňování porostů křovinořezy.
 • Úpravy dřevin – řezy a tvarování živých plotů plotostřihem, kácení a pořezání stromů motorovou pilou, průklesty a úklidy větví po řezání stromů a keřů, štěpkování.
 • Sadovnické a odborné práce – jarní a podzimní řezy růží, výsadba a údržba květinových nádob, chemické odplevelení, výměny substrátu a mulče.
 
 
 
 
 

Údržba komunikací a dopravní značení

 
Hlavním posláním provozu je výkon některých stavebních a údržbových prací na místních komunikacích v Kutné Hoře a okolí. Patří mezi ně opravy dlážděných a asfaltových povrchů komunikací, zapravování výkopů, opravy obrub a podobně. Patří sem i výkon zimní údržby místních komunikací a dopravní značení.
 
správa komunikací
 
 
 
 • Opravy veškerých druhů komunikací, chodníků.
 • Dlaždičské práce, pokládky a opravy kamenné, betonové a zámkové dlažby.
 • Zapravení asfaltových a jiných povrchů po rozkopávkách.
 • Řezání povrchů živičných a betonových komunikací, vybourání sbíjecím kladivem, hutnění pěchem nebo vibrační deskou.
 • Čištění kanalizačních vpustí, výšková úprava a zhotovení nových dešťových vpustí.
 • Terénní úpravy.
 • Práce nakladačem, zemní práce, práce rypadlem FERMEC.
 • Stavební zakázky, stavby chodníků, parkovišť, zemní práce.
 • Instalace a pronájem dopravního značení.
 • Vodorovné a svislé dopravní značení.
 • Zimní údržba Kutné Hory – posyp vozovky malým sypačem, velkým sypačem, ruční posyp, rozvoz posypového materiálu, pluhování vozovek různou technikou s radlicí, ruční odklízení sněhu.
 • Prodej a pronájem posypových nádob objemu 130 l na zimní sezónu, doplňování nádob posypovým materiálem.
 
 
 
 
 

Čištění města, odpady

 
Hlavní činností provozu je čištění komunikací a veřejných prostranství v Kutné Hoře a místních částech pomocí mechanismů s ručním dočišťováním.
 
odpady
 
 
 
 • Čištění venkovních komunikací a prostranství firem výkonnými zametacími stroji se samosběrem a splachováním s ručním dočištěním.
 • Údržba dětských a sportovních hřišť.
 • Dovoz užitkové vody cisternovým vozidlem.
 • Odvoz odpadků z odpadkových košů.
 • Odvoz střepů bílého a barevného skla z kontejnerů.
 • Svoz rostlinného odpadu od obyvatel města.
 • Rekultivace skládek, úklid černých skládek.
 • Přistavení velkoobjemových kontejnerů na různé druhy odpadů včetně jejich odvozu na skládku.
 
 
 
 
 

Veřejné osvětlení

 
Hlavní činností provozu je čištění komunikací a veřejných prostranství v Kutné Hoře a místních částech pomocí mechanismů s ručním dočišťováním.
 
veřejné osvětlení
 
 
 
 • Montáž, oprava a údržba elektrických zařízení.
 • Montáž vnějšího elektrického vedení.
 • Kompletní dodávky elektromontážních prací včetně revize.
 • Modernizace osvětlovacích soustav úspornými svítidly a automatickými spínači.
 • Údržba venkovního a veřejného osvětlení, včetně dodávky materiálu pro podniky a obecní úřady.
 • Budování soustav venkovního osvětlení.
 • Pokládání kabelových vedení.
 • Ukládání kabelů pod komunikacemi a zpevněnými plochami.
 • Vytyčení tras podzemních vedení.
 • Určení místa poruchy na podzemních elektrických kabelech.
 • Práce vysokozdvižnými plošinami.